Shar Khentrul Rinpoché a vizitat pentru prima oara România în 2014, când a susținut o serie de învățături cu teme generale specifice budismului Vajrayana. Din rândurile participanților la aceste conferințe s-a cristalizat un grup de studenți care, interesați să aprofundeze învățăturile oferite de Rinpoche, au inceput să se reunească regulat pentru activități de studiu si practică.

În februarie 2016 a fost creată asociația Pundarika Lotusul Alb la ințiativa acestui grup de practică, din dorința membrilor săi de a dispune de un instrument juridic care să le permită organizarea și desfășurarea activităților Dharma.

Începând încă din primul an de existență, Asociaţia a organizat la București o serie de învățături despre Shambhala și Kalachakra, culminând cu oferirea primelor împuterniciri Kalachakra in România de către Maestrul Khentrul Rinpoché.

Asociația sprijină activitățile Maestrului Khentrul Rinpoché, prin implicarea în promovarea acestora în România și printr-un vast proiect de traducere în limba română a cărților Maestrului.

Asociația dispune de un centru la București unde cei interesați de învățăturile budismului tibetan și în special de Kalachakra se reunesc pentru studiu si practică.

Fiind inspirată de viziunea Maestrului  Khentrul, Asociația Pundarika Lotusul Alb promovează viziunea non-sectariană Rime a liniei de învăţături Jonang prin colaborarea cu alte grupuri de studiu, centrate pe aprofundarea altor categorii de învăţături din cadrul budismului tibetan.